Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij Stichting Vrienden van Hospicegroep De Lelie
te Winterswijk om van zijn/haar bank- of girorekening bedragen af te schrijven
die overeenkomen met de hieronder vermelde gegegevens
  1. *
  2. *
  3. Periodiek of eenmalig
  4. *
Uw gegegevens:
  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
Akkoordverklaring
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video