Steun ons

Hospicegroep De Lelie is in 2005 ontstaan uit een fusie van Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek en Hospice De Lelie in Winterswijk. Momenteel zijn in de oostelijke Achterhoek meer dan 120 vrijwilligers beschikbaar. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en getraind. Betaalde coördinatoren van de terminale thuis- en hospicezorg begeleiden deze vrijwilligers. Het werk van de De Lelie wordt ten dele gesubsidieerd, maar het kan alleen goed worden gedaan met financiële steun van buitenaf.

U kunt ons financieel steunen door donateur te worden of door schenking van legaten. Ook eenmalige of periodieke giften zijn welkom. Het verzorgingsgebied telt ongeveer 130.000 bewoners. De stichting helpt mee met het realiseren van voorzieningen zoals het hospice in Winterswijk en de opleiding van de vrijwilligers.

Uw financiële bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL06RABO0380272539 ten name van ‘Vrienden van Hospicegroep De Lelie’. Ook kunt u een machtiging afgeven voor een eenmalige of periode storting.

Ja, Ik wil een machtiging afgeven

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video