Onderlinge Glasverzekering Aalten schenkt E 7420,- aan Hospicegroep De Lelie

In 1918 werd de Onderlinge Glasverzekering Aalten opgericht als onderdeel van de Vereeniging Aaltense Middenstand. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen en het afnemende aantal verzekerden werd in de ledenvergadering van 21 oktober 2008 besloten de verzekering op te heffen. Na de juridische afwikkeling bleek dat de verzekering nog een eigen vermogen van E 30.000,- had, dat verdeeld kon worden. Op voorstel van het bestuur is door de leden besloten dat dit bedrag besteed wordt aan maatschappelijke doelen in Aalten of doelen waar Aaltenaren nauw bij betrokken zijn. Dit zijn de Stichting Restauratiefonds Oude Helenakerk (en dan met name voor het herstel van de muurschilderingen), Hospicegroep De Lelie in Winterswijk, de Stichting Vrienden Aaltense Musea en de Stichting MondiAalten. Op bijgaande foto neemt Gosse Visser, bestuurslid van Hospicegroep De Lelie de cheque in ontvangst.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video