Aanmelden

Voor de verzorging thuis kan een terminale zieke door iedereen worden aangemeld. De coördinator zal daarna de mogelijkheid tot inzet van een vrijwilliger beoordelen. Gezien het aantal beschikbare vrijwilligers kunnen wij onze hulp op meerdere plaatsen tegelijk inzetten.

Voor opname in het hospice is naast het verzoek van de gast en/of familie ook een indicatie en een verklaring van een arts vereist. Uiteraard gebeurt opname in het hospice in samenspraak met de huisarts, de thuiszorg en/of het ziekenhuis. Betrokkenen die zelf ook willen kunnen beoordelen of opname in ons hospice een passende oplossing is, kunnen op afspraak het hospice bezichtigen.

Hospice De Lelie heeft een beperkt aantal bedden en het kan daarom voorkomen dat er een wachtlijst wordt gehanteerd. Het hospice behoudt zich het recht voor om mensen in bijzondere omstandigheden voorrang te verlenen. In principe is de maximale verblijfsduur drie maanden.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video