Gastenhuis

Alle verzorging in het Hospice De Lelie is erop gericht om het sterven zelf zo vredig en natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Dit gastenhuis is kleinschalig van opzet om de thuissituatie zo veel mogelijk te benaderen. De familie- en vriendenkring kunnen in deze huiselijke sfeer hun dierbare begeleiden. Indien gewenst kunnen familie en vrienden helpen met de verzorging van de gast.

Goede pijnbestrijding is een belangrijk punt. De huisarts zal hieraan alle aandacht geven. Als uitgangspunt blijft de eigen huisarts de gast begeleiden. Personen van buiten de regio Winterswijk kunnen een beroep doen op één van de huisartsen die betrokken zijn bij hospice De Lelie.

Het gastenhuis van Hospicegroep de Lelie in WinterswijkIn het gastenhuis wordt een deel van de zorg door de thuiszorg verricht. Daarnaast zijn dagelijks twee vrijwilligers aanwezig voor het verlenen van aanvullende zorg. ’s Nachts wordt de zorgverlening ingevuld door een professioneel verzorgende. Samen zijn ze in staat om vanuit hun deskundigheid adequaat te reageren op behoeften van fysieke, geestelijke en spirituele aard. Zij vullen de zorg van familie en vrienden zoveel mogelijk aan.
De coördinatoren vervullen een spilfunctie, want zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het hospice. Ze onderhouden het contact met de gast, familie, vrijwilligers en de medische zorg. Met opmerkingen, wensen en klachten kunt u zich tot hen richten.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video