ANBI geregistreerd

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hospicegroep De Lelie heeft deze status, zodat uw gelden in aanmerking komen als aftrekpost in uw belastingaangifte.

Voor meer informatie over de ANBI verwijzen wij u gaarne naar deze site : ANBI

Tevens kun u via de site van de BELASTINGDIENST controleren dat wij deze status hebben.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video