Financiën

Voor hulp door onze vrijwilligers in de thuissituatie wordt geen bijdrage gevraagd. Voor het gebruik van het hospice vraagt De Lelie van de gasten een bijdrage per dag die afhankelijk is van de aanvullende verzekering van de gast. Heeft de gast geen aanvullende zorgverzekering, dan bedraagt de bijdrage per dag € 25,00. Deze bijdrage is bedoeld als dekking voor de kosten van huisvesting en persoonlijke verzorging. Het logeren aldaar kost € 10,00 per nacht. Deze kosten mogen overigens nooit een belemmering vormen voor een verblijf.

De zorg van Hospicegroep de Lelie is mogelijk dankzij de samenwerking met bestaande zorginstellingen in de Oost-Achterhoek en wordt voor een deel gefinancierd uit thuiszorggelden. Dit is helaas allesbehalve kostendekkend. Naast de bijdrage van de gasten is onze stichting afhankelijk van giften, donaties en legaten.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons bankrekeningnummer NL06RABO0380272539 ten name van ‘Vrienden van Hospicegroep De Lelie’ in Winterswijk. U kunt ook donateur worden.
Alleen met uw bijdragen kunnen we ons werk blijven doen.

Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goede doel instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hospicegroep De Lelie heeft deze status vanaf het begin af aan verkregen.

Klik HIER voor meer informatie.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video