De Meergaarden collecteert heel seizoen voor De Lelie

Vrijwilligers van Hospicegroep de Lelie mochten in een kerkdienst van september 2015 iets vertellen over hun werk. Een heel seizoen werd daarna de collecte die in deze diensten worden gehouden bestemd voor het werk van de Vrijwillige Terminale Zorg in Oost Achterhoek. Zondag 10 juli 2016 werd  opnieuw een vrijwilligster van deze Stichting  uitgenodigd nu  om in de dienst  een cheque in ontvangst te nemen. € 2224,05 was het bedrag dat ons werd geschonken.

Geweldig om zo ons werk ondersteund te weten en dankbaar werd deze cheque aanvaard.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers van De Meergaarden.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video